Φορητά Τερματικά - PDA


Το Industrial PDA MAXI 20 είναι ένα πραγματικό εργαλείο για επιχειρήσεις με το οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση…