Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Sampos PD220 VFD

Οθόνη πελάτη VFD 2 γραμμών με στύλο. Ελληνικοί χαρακτήρες κωδικοσελίδας 737 και 1253.

Interface σύνδεσης: RS232 / USB