ΑΔΗΜΕ

SAMTEC AI NET COVER


Νέοι ΑΔΗΜΕ Εστίασης και ΑΔΗΜΕ Λιανικής

Εγγύηση – Αξιοπιστία - Αποδοτικότητα

SAM4S Ellix FP-NET (R) ΕΣΤΙΑΣΗΣ Αριθμός Έγκρισης 15 DNV 700/ 5-7-2024 
SAM4S Ellix FP-NET ΛΙΑΝΙΚΗΣ Αριθμός Έγκρισης 15 DNV 700/ 5-7-2024 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 2450101000