Περιφερειακά POS

SAM4S SCD-100 Οθόνη Πελάτη 10 ιντσών LED Οθόνη πελάτη 10 ιντσών (είτε αυτόνομη με σύνδεση VGA είτε με ειδική βάση για απευθείας σύνδεση με το POS Titan).
Puritron ICD-2002 VFD Display Οθόνη πελάτη VFD 2 γραμμών με στύλο.
 Συνεργαζ.Λογίστ.Γραφείο
 taxbenefit logo workingJ5

RapidSSL SEAL 90x50