Καριέρα

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε στην Technoran A.E. παρακαλείσθε να στείλετε το βιογραφικό σας στο apappa[at]technoran[dot]gr με επισήμανση στο θέμα για το τμήμα που ενδιαφέρεστε.

  • Τμήμα Γραμματεία
  • Τμήμα Πωλήσεων
  • Τμήμα Service
  • Τμήμα Υποστήριξης Πληροφορικής

Τρέχουσα αγγελία

Η TECHNORAN A.E. ζητά τεχνικό για το τμήμα Πληροφορικής, πτυχιούχο ΑΕΙ/ ΤΕΙ, που να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

• Άριστη γνώση Η/Υ & άλλων μηχανών γραφείου σε επίπεδο hardware
• Πολύ καλή γνώση δικτύων, ασύρματων και ενσύρματων, σε επίπεδο hardware & software.
• Άριστη γνώση σε λειτουργικά συστήματα Windows, IOS & Android
• Πολύ καλή γνώση MS Office
• Επιθυμητή γνώση εγκατάστασης, παραμετροποίησης και χειρισμού εμπορικών εφαρμογών
• Γνώση και εμπειρία σε POS, Mini Printers, Touch Monitors, Label Printers, θα ληφθεί υπόψη
• Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Απαραίτητα: ¬ Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια στο αντικείμενο
¬ Δίπλωμα οδήγησης
¬ Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής

Η εταιρία προσφέρει
• Σταθερή πλήρη απασχόληση αορίστου χρόνου
• Συνεχή εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
• Ανταγωνιστικές αποδοχές

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο apappa[at]technoran[dot]gr

Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα που λαμβάνουμε τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.

 Συνεργαζ.Λογίστ.Γραφείο
 taxbenefit logo workingJ5

RapidSSL SEAL 90x50