ΦΕΚ σχετικά με την προέλευση σε γάλα και κρέας

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Με το παρόν δελτίο τύπου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόσφατα δημοσιευμένο ΦΕΚ (Α΄156/18-10-2017) Ν.4492 σχετικά με την  ¨Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις¨.

 Σύμφωνα λοιπόν με το Άρθρο 15 παρ. 2, μέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, oι επιχειρήσεις που οποίες απασχολούνται µε τη λιανική πώληση προσυσκευασµένου ή µη νωπού κρέατος, διατηρηµένου µε απλή ψύξη και κατεψυγµένου κρέατος χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και κιµά, σπλάχνων και λοιπών βρώσιµων μερών του κρέατος προσαρµόζονται στις απαιτήσεις του άρθρου 9, του άρθρου που επιβάλλει την αναγραφή προέλευσης στην ταμειακή μηχανή.

Για την αναγραφή προέλευσης του κρέατος στην ταμειακή μηχανή του σημείου λιανικής πώλησης, πρέπει να αναγράφεται: το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρα-ες εκτροφής, όπου η πρώτη χώρα εκτροφής νοείται η χώρα γέννησης και η τελευταία χώρα εκτροφής νοείται η χώρα σφαγής.

 Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα σημεία λιανικής πώλησης κρέατος που δεν αναγράφουν την προέλευση στην ταμειακή, είναι αυτές που «προβλέπονται για την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) 178/2002, (ΕΚ) 882/2004, (ΕΕ) 931/2011 και (ΕΕ) 1337/2013».

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι όλες οι ταμειακές μηχανές SAM4S τελευταίας γενιάς δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη μέσα από την ειδική εφαρμογή προγραμματισμού (Utility) να καταχωρήσει τα είδη του έτσι ώστε η λειτουργία του καταστήματος του να είναι άμεσα εναρμονισμένη με τις νέες απαιτούμενες προδιαγραφές. Η δουλειά του καταστήματος του μπορεί να γίνει ακόμα πιο εύκολη συνδυάζοντας την SAM4S ταμειακή μηχανή με τον ηλεκτρονικό ζυγό ACLAS LS2.

 Συνεργαζ.Λογίστ.Γραφείο
 taxbenefit logo workingJ5

RapidSSL SEAL 90x50