Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ & Ψηφιακές Συναλλαγές

 

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε κι επίσημα ως «Εγκεκριμένος Προμηθευτής» στα προγράμματα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» & «Ψηφιακές Συναλλαγές» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


 

 Θα συμμετέχει μόνο για χονδρική, στα Προγράμματα με τους εξής ρόλους:

Κατασκευαστής Προϊόντος/Υπηρεσίας

Επίσημος Αντιπρόσωπος Προϊόντος/Υπηρεσίας

Εξουσιοδοτημένος Διανομέας Προϊόντος/Υπηρεσίας

Αυτόνομος Εισαγωγέας Προϊόντος


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι - «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

Επιδοτεί αγορά/συνδρομές λογισμικού με 90%. Δεν επιδοτεί hardware πλην ειδικών εξαιρέσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΙΙ - «Πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές»

Το πρόγραμμα ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια για την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS. Μέγιστό ποσό ενίσχυσης 150€/, μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 150€/ποσοστό ενίσχυσης 100%.

Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/διακίνηση παραστατικών εν κινήσει. Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: Αριθμός οχημάτων * 1.125,00 €, μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός οχημάτων * 1.250,00/ποσοστό ενίσχυσης 90%

Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης: Μέγιστο ποσό ενίσχυσης 300 €, μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 300 €/ποσοστό 100%

Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS: Μέγιστο ποσό ενίσχυσης αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ*112,50 €, μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ*125,00 €/ποσοστό 90%

Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ: Μέγιστο ποσό ενίσχυσης αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση*350 €, μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση*350€, ποσοστό 100%

Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών, μέγιστο ποσό ενίσχυσης αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση *150,00€, μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση *150 €  €/Ποσοστό ενίσχυσης: 100%


Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022  για το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και για τις κατηγορίες αιτήσεων 1, 2 και 3 του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές».

 

Ενώ για το Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» και τις κατηγορίες 4, 5, 6  η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης είναι 05/10/2022 εώς15/12/2022.


Πως γίνομαι εγκεκριμένος προμηθευτής;

Προκειμένου κι εσείς να έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ως άμεσος προμηθευτής, ώστε να μπορείτε να εξαργυρώσετε τα voucher των πελατών σας για όλες τις παραπάνω επιδοτήσεις, θα πρέπει άμεσα να υποβάλλετε αίτηση, ώστε να εγκριθείτε ως άμεσοι προμηθευτές των προγραμμάτων 1 και 3. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα, με μία αίτηση εγκρίνεστε και για τα δύο προγράμματα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ


 Πως γίνομαι εγκεκριμένος δικαιούχος;
Αντίστοιχα για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ως πελάτης, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

blog περιεχόμενο

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 2450101000